Strona główna
dr Joanna Hładuńska (Podciechowska) - psycholog, neuropsycholog, psycholog dziecięcy - Łódź
Czym jest psychologia?

 

Poszukując pomocy, czy to psychologa dziecięcego, psychoterapeuty, czy też neuropsychologa, warto dowiedzieć się, czym tak naprawdę jest psychologia, jaki jest jej przedmiot zainteresowań oraz jakie cele sobie stawia jako nauka niosąca pomoc ludziom, zarówno dorosłym jak i dzieciom.

Rozważania dotyczące natury zjawisk psychicznych towarzyszą ludzkości niemal od jej zarania. Początkowo problematyka ta znajdowała się w kręgu zainteresowań filozofów. Psychologia jako samodzielna dyscyplina naukowa wyodrębniła się dopiero na początku XX stulecia, jednak dzięki szybkiemu rozwojowi i doskonaleniu metod badawczych dynamicznie wkroczyła w różne obszary i dziedziny ludzkiej aktywności.

Czym zatem zajmuje się współczesna psychologia? Jej podstawowym przedmiotem zainteresowań, najogólniej rzecz ujmując, jest zachowanie człowieka. Jeśli bowiem psycholog zainteresowany jest tym do czego człowiek dąży, jakie są jego potrzeby i oczekiwania, jak w codziennym życiu korzysta ze swej wiedzy i doświadczenia, jak owe doświadczenia nabywa – o zainteresowany jest właśnie ludzkim zachowaniem.

Generalizując nadrzędnym celem, który zdeterminował rozwój psychologii jest obok potrzeby poznania – chęć przewidywania jak człowiek zachowa się w różnych okolicznościach. To zaś wymaga określenia zarówno warunkujących owo zachowanie czynników zewnętrznych jak i wewnętrznych (psychicznych) mechanizmów stanowiących indywidualne zasoby każdego z nas (cechy osobowości, potrzeby, motywy podejmowanych działań, realizowane cele - zarówno uświadomione jak i nieświadome).

 
Terapia
  

Diagnoza i terapia dzieci.

Praca psychologa dziecięcego związana jest z rozpoznaniem indywidualnych zasobów dziecka. Dlatego też w pierwszej kolejności spotkania ukierunkowane są – w zależności od indywidualnych potrzeb - na diagnozę w zakresie:

 • oceny poziomu rozwoju intelektualnego i społecznego dziecka
 • określenia jakie są jego wyjątkowe potrzeby emocjonalne i komunikacyjne
 • identyfikację obszarów zaburzeń w funkcjonowaniu sfery emocjonalnej lub poznawczej dziecka
 • badania neuropsychologiczne – w przypadku organicznego uszkodzenia oun.
 • Na podstawie uzyskanego rozpoznania możliwe jest z kolei:

 • opracowanie i wdrożenie programu stymulacji rozwoju dobrze dobranego do indywidualnych możliwości poznawczych dziecka
 • udzielenie pomocy w rozwiązaniu problemów wychowawczych
 • terapia indywidualna dziecka przejawiającego zaburzenia w funkcjonowaniu sfery emocjonalnej manifestujące się np. w formie tików, jąkania, moczenia nocnego
 • terapia i oddziaływania psychokorekcyjne właściwe dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo
 • terapia ukierunkowana na kompensację deficytów powstałych na podłożu organicznego uszkodzenia mózgu.

  Każde spotkanie obejmuje, oprócz pracy psychologa z dzieckiem, także rozmowę z rodzicami, podczas której omawiane są wyniki przeprowadzonych badań lub formułowane są zalecenia dotyczące pracy z dzieckiem w domu i kierunków zaangażowania rodziny w pomoc w rozwiązanie jego trudności.  

  Terapia indywidualna osób dorosłych.

  Obejmuje cykl kilku lub kilkunastu spotkań z psychologiem, ukierunkowanych na rozwiązanie określonych problemów, postrzeganych przez pacjenta jako zaburzające jego funkcjonowanie, pełnienie ról życiowych czy utrudniające dobre relacje z innymi.

  Pierwsze dwie, trzy wizyty mają charakter diagnostyczny. Podczas tych spotkań w oparciu o metody diagnozy klinicznej oraz dobrane indywidualnie narzędzia testowe dokonywania jest analiza problemu oraz określenie zasobów i ograniczeń pacjenta (mających zarówno konstruktywny jak i destrukcyjny wpływ na jego funkcjonowanie), mechanizmów radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, potrzeb psychicznych oraz relacji z otoczeniem. W toku diagnozy pacjent formułuje również swoje oczekiwania i cele związane z terapią.

  Kolejne spotkania związane są z tzw. „przepracowywaniem” problemu czyli budowaniem świadomości tego w jaki sposób pacjent w swoim dotychczasowym funkcjonowaniu powielał i utrwalał zaburzające wzorce zachowań (np. poprzez wypieranie pewnych emocji czy tworzenie nieadekwatnych schematów poznawczych tj. systemów przekonań i poglądów).

  Ostatni etap pracy stanowi próbę wspólnego wypracowania konstruktywnych mechanizmów funkcjonowania prowadzących w konsekwencji do rozwiązania kryzysu.

 
Umów się na spotkanie

 

Serdecznie zapraszam do umówienia się na wizytę. Przyjmuję w każdy czwartek od godz. 16.00

Dr Joanna Hładuńska Psycholog w Łodzi

 

Umówienie wizyty:

Gabinet: MultiMed Łódź ul. Kopernika 67 / 69
Rejestracja Tel. (42) 636-36-59 lub 604-398-096

Cennik:
Pierwsza wizyta 120 zł.
Każda kolejna 100 zł.

e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć