Opinie i referencje

  

Posiadane referencje:

  •  Dyplom uzyskania tytułu doktora nauk medycznych w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi na podstawie rozprawy doktorskiej pt "Wczesna ocena rozwoju sfery poznawczej dzieci leczonych z powodu wodogłowia" 

Dyplom dr n med Joanna Hładuńska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Dyplom ukończenia studiów wyższych na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku Psychologia w zakresie psychologii klinicznej i psychologii resocjalizacji.

Dyplom psychologa Joanna Hładuńska